• Vendelhulde Osse neomist Gauthier de Bekker

     

    Op 25 juli j.l. is de oud-Ossenaar Gauthier de Bekker tot priester door aartsbischop Eijk in de kathedrale kerk van Utrecht.  Daar is hij werkzaam in de parochies van Deventer en Raalte. Vanwege zijn Osse roots droeg Gauthier zijn eerste heilige Mis op 9 augustus op in de Sint Jozefkerk alhier. Naar de oude gildetraditie bracht het Sint Sebastiaangilde hem na de mis een vendelhulde.  Onder tropische omstandigheden draaide Ad onverstoord zijn ronde voor een talrijk publiek; hij werd daarbij begeleid door de tamboers Grietje en Hans. Na afloop was er een dankwoordje van Gauthier voor het onverwachte eerbetoon. Met een passend drankje werd het optreden besloten. Dit was het eerste gildeoptreden na maandenlange coronabeperkingen.

    Terug