• Start gildeactiviteiten

     

    Eind mei zijn de eerste gildeactiviteiten weer begonnen. Er is gelegenheid voor jeu de boules met de geldende beperkingen voor buitensport. Verder wordt er nog gewerkt aan de kruisboogbomen om deze weer gebruiksklaar te maken. Het clubhuis is open, maar met onderlinge afstand van 1.5m.

    Dus leden, vrienden, huisgenoten en andere belangstellenden zijn voor een gezellige partij jeu de boules weer van harte welkom elke woensdagavond om 19.00 uur, Huizenbeemdweg 11.

    Terug