• Sint Sebastiaandag, 29 januari

    Met een week vertraging werd op 29 januari het feest van onze patroon Sint Sebastiaan gevierd.
    De dag begon met een gildemis om 10 uur in de Grote Kerk, met als voorgangers onze gildeheer kapelaan Willem Renders en diaken Piet Raaymakers.  De dienst werd opgeluisterd door het herenkoor. Hierna naar ons gildehuis waar door goede zorgen van Marlo en Stef  welkom werden geheten met koffie/thee krentenbrood en een brandewijn met suiker.
    Er was ook de prijsuitreiking van de zomercompetitie jeu de boules 2022. Deze was gewonnen door Petra Bokkers. Hans Pennings, koning, spelde haar het zilveren wisselspeldje op.
    Als afsluiting was er de traditionele stampotten maaltijd met worst en zwijnenvlees uitstekend verzorgd door Jos van Schijndel.  De eerste officiële viering in het jubileumjaar zat er weer snel op. Maar er staat ons nog  veel meer te verwachten.

    Terug