• Viering Sint Sebastiaandag

    Sint Sebastiaandag

    De viering van de naamdag van het gilde was dit jaar op 23 januari. In normale tijden is die dag een grote feestdag met gildemis en teermaal. Vanwege de beperkingen door de coronaregels moest het programma beperkt blijven. In de H. Hartkerk ging gildeheer kapelaan Willem Renders voor in de gildemis. Daarin werden  herdacht de in de afgelopen twee jaren overleden gildebroeders, Mari van Lieverlo en Frans van Roessel. Het gilde had nog geen mogelijkheid gehad afscheid van hen nemen. Ook Reyn de Leeuw, partner van aspirant gildelid Marjo Groenen werd herdacht. Familieleden van de overledenen waren ook aanwezig. De  mooie stemmige viering werd opgeluisterd door het koor o.l.v. Leon van Schijndel Zo hebben wij toch eindelijk volgens de eeuwenoude traditie met het gilde afscheid kunnen nemen van onze overledenen.

    Na het Were-di als afsluiting sprak hoofdman Hans Pennings op het kerkplein zijn dank uit aan de gildeheer, het koor en de organist/dirigent. Ad Ketels bracht onder begeleiding van tamboer Grietje van Schijndel de gebruikelijke vendelgroet aan de voorganger en de andere medewerkers aan de dienst. Een mooie start van een verder sobere Sint Sebastiaandag zonder de traditionele teermaaltijd. Wel kreeg Wilke van Nuland, winnaar van de gilde jeu de boules competitie 2021, nog het daaraan verbonden herinneringsspeldje uitgereikt.

    Terug