• Viering Sint Jorisdag

    De viering van Sint Jorisdag op 23 april begon met een gildemis in de H.Hartkerk. Kapelaan Willem Renders, onze Gildeheer, ging daarin voor. Vanwege de afwezigheid van ons vaandel was Rens van Lieshout van het Sint Lambertusgilde uit Huisseling met vaandel aanwezig voor de gebruikelijke ceremonies met het vaandel. Het werd een heel bijzondere viering omdat tevens herdacht werd dat Jaques, een van de koorleden, al 75 jaar lid was. Het grote gemengd koor had voor deze gelegenheid een extra feestelijke mis ingestudeerd. Na de mis werd de jubilaris gefĂȘteerd. Op het kerkplein werd als afsluiting de vendelgroetgroet gebracht door Ad en zijn kleindochter Denise.
    Na de mis was er een ontvangst in de gildekamer met koffie en koek en het glaasje brandewijn met suiker. De koffietafel was ditmaal uitgebreid met een heerlijke soep en een eveneens zeer smakelijke vogelpastei bereid door Jos. gevolgd met een koffietafel als Teermaal.

     

    Terug