• Activiteiten

  De volgende activiteiten worden beoefend:
  – kruisboog op wip schieten,
  – geweerschieten (i.s.m. een ander gilde),
  – jeu de boules,
  – vendelen,
  – trommelen,

  en vanaf 2 april ook handboogschieten

  We komen daarvoor wekelijks bijeen op onze eigen gildeaccomodatie op het adres: Huizenbeemdweg 11, Oss
  Elke zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur en op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

  Geïnteresseerden zijn tijdens deze openingstijden van harte welkom om eens te komen kijken.

  Naast deze vaste activiteiten zijn er jaarlijks nog een aantal bijzondere activiteiten en evenementen.
  Zie daarvoor het jaarprogramma.