• Activiteiten

  De volgende activiteiten worden beoefend:
  – schieten handboog op doel,
  – schieten kruisboog op wip,
  – jeu de boules,
  – vendelen,
  – trommelen

  We komen daarvoor wekelijks bijeen op onze eigen gildeaccommodatie op het adres: Huizenbeemdweg 11, Oss. Elke zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur en op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

  Geïnteresseerden zijn tijdens deze openingstijden van harte welkom om eens te komen kijken.

  Naast deze vaste activiteiten zijn er jaarlijks nog een aantal bijzondere activiteiten en evenementen.
  Zie daarvoor het jaarprogramma.