Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom bij het schuttersgilde van de stad Oss

 • Herdenking bevrijding Oss, 19 september

  Op woendagavond  19 september was de herdenking van de bevrijding van Oss. Die vond plaats bij  bij het monument voor vrijheid, verdraagzaamheid en vrede aan de prof Regoutstraat. Omdat het aantal veteranen uit de jaren veertig en vijftig nog maar klein is hebben jongeren het stokje over genomen.  Dit jaar was het vroeg in de  avond om meer mensen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn. Mevr. A. Boerboom heette als leider van de ceremonie iedereen welkom. Namens de veteranen werd een toespraak gehouden. Tijdens de één-minuut stilte bracht het gilde de groet met het vaandel en enkele vendels. Vervolgens werd de Nederlandse vlag half-stok gehesen onder tromgeroffel. Daarna werden er een aantal kransen gelegd vanuit de gemeente, gemeenteraad, politieke partijen en enkele particulieren. Na de korte ceremonie was er koffie voor de talrijke aanwezigen om nog na te praten.

 • Europees Schutters Treffen, Neer

  Het gilde was ook aanwezig op het driedaagse Europese Schutters Treffen van 17 t/m 19 augustus in Neer. Onze koning Hans Pennings deed mee met het Europa-koningschieten. Hij wist de voorronde met 400 deelnemers door te komen, een goede prestatie. Voor de finale-ronde bleven er 60 schutters over. Leo Nissen van schutterij St. Martinus uit Linne schoot de vogel naar beneden en werd de nieuwe Europakoning. Europaprins werd Christopher Homan uit Leverkusen-Rheindorf. De grote optocht op zondag telde meer dan tienduizend deelnemers en een veelvoud daarvan stond langs de route. De optocht duurde de gehele middag tot aan de avond. Op het feestterrein was er voldoende gelegenheid om verbroedering te zoeken met deelnemers uit heel West- en Midden-Europa. Zeker met de goede catering en passende muziek. De Brabantse Opmars hebben de Ossenaren niet meer meegemaakt. Het was zo al mooi genoeg.

 • Gildedag kring Hoge Schuts

  Het gilde had de eer om de jaarlijkse gildedag van gildekring Hoge Schuts te organiseren. Wel een eer maar ook een hele opgave die zonder de medewerking van de technische commissies van Hoge Schuts niet haalbaar is. Gezien het kleine aantal beschikbare leden werd ook door de gilden van Geffen en Nistelrode hand- en spandiensten verleend voor enkele wedstrijdonderdelen. In de optocht verleende het St. Lambertusgilde uit Huisseling assistentie. Voor al deze hulp zijn wij zeer dankbaar, zonder dat waren wij niet in staat geweest een mooie gildedag te organiseren.
  Bij de voorbereiding van de dag werd al snel aansluiting gezocht bij een reeds vastliggend evenement en dat was het Midzomerfestival in wijkpark Elzenhoek in de wijk Ruwaard. Het bleek dat we niet alleen van reeds geplande faciliteiten gebruik konden maken, hetgeen de kosten aanzienlijk drukte, maar ook elkaar konden versterken. Dat blijkt ook uit het moto van de dag: ‘Feest van verbinden’. Daarmede waren we echter nog lang niet uit de kosten. De royale medewerking van de gemeente en de steun van diverse sponsoren, waren daarvoor onontbeerlijk.

  Zaterdag ’s middags, 23 juni, deed het gilde met vendelen, trommen en jeu de boules mee aan de workshops voor de jeugd. De gildedag zelf, ’s zondags, begon om 10.00 uur met een gildemis in de Heilig Hartkerk. De lunch met Erewijn was in het Huis van de Wijk, in de nabijheid van het wijkpark. Een korte optocht van de gilden door de wijk bracht de gilden naar het feestterrein. Daar werd onder grote belangstelling het defilé en de massale opmars gehouden. In haar openingstoespraak liet burgemeester Wobine Buijs haar warme belangstelling voor de gilden blijken. Na het Wilhelmus, gespeeld door leden van stadsharmonie KVA aangevuld met leden van het Maaslands Senioren Orkest, volgde de massale vendelgroet.  Daarna was het afmars en gingen de wedstrijden van start.  Het weer was heel goed, zon en bewolking met een gematigde temperatuur.

  Veel belangstelling trok het ringsteken, de afsluiting van het wedstrijdgedeelte. Rond 18.00 uur kon de prijsuitreiking beginnen, die overigens voorspoedig verliep door de deelnemers per discipline gelijktijdig op het podium te roepen.
  Ons jeugdlid Denise van den Hurk was de enige die aan de wedstrijden kon deelnemen; zij deed dat met succes. Ze werd tweede bij het trommen jeugd en eerste (met zilver) bij het kruisboogschieten voor de jeugd.-

  Voor de verdere uitslagen zie de website: Kringdag Hoge Schuts of klik hier.

  Daar staan ook veel foto’s van deze dag.

   

   

  In de rubriek foto’s en films, toegankelijk via het hoofdmenu in de linker kolom staan videofilmpjes van de optocht, opening, standaardruiters en de massale opmars.

 • Jeu de boules, Hoge Schuts

  De vierde speeldag van de jeu de boules competitie van de Hoge Schuts op 19 juni is succesvol verlopen. Er waren in aanvulling op de 4 harde banen 10 extra banen uitgezet op het gras, zodat er 28 teams konden spelen. Tevoren waren de grootste oneffenheden in het gras weggewerkt zodat het bespeelbaar was gemaakt. Het weer werkte verder goed mee, droog en bewolkt met een aangename temperatuur, zodat alle partijen vlot gespeeld konden worden. Voor het parkeren was een nabij gelegen weiland beschikbaar zodat dat geen problemen heeft opgeleverd.

 • Roland Kerssemakers, 25 jaar priester

  Op 10 juni j.l. heeft het gilde samen met het St. Jorisgilde uit Hoogeloon het zilveren priesterfeest van Roland Kerssemakers opgeluisterd. Roland is de pastoor van de St. Willibrodusparochie en ere-deken van het gilde uit Hoogeloon.  In de Eucharistieviering van 10.00 uur ging hij voor. Na de viering werd de vendelgroet gebracht door Daan van Huijgevoort uit Hoogeloon. In het parochiecentrum volgde daarna een druk bezochte receptie. Voor ons gilde was het verblijf maar kort vanwege de deelname aan het Gemeentekoningschieten in Huisseling.

   

   

 • Gemeentekoning Oss 2018

  Het jaarlijkse Gemeentekoningschieten van de Osse gilden werd gehouden  op 10 juni in Huisseling bij het Sint lambertusgilde. Burgemeester Wobine Buis opende met een goed schot de wedstrijd. Er deden 34 schutters aan mee. De vogel bleek echter te sterk voor de lichte boog, zodat een zwaardere boog ingezet moest worden. Deze raakte echter na enige tijd defect, maar de vogel was toe al zeer verzwakt. Uiteindelijk was het Tom Neve van het Huisselings gilde die de vogel naar beneden haalde.