Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website van het Sint Sebastiaangilde Oss

 • 25 jaar Sint Sebastiaangilde

  Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd.

  Dat wordt gevierd met verschillende evenementen. Als eerste een open dag handboogschieten op 29 mei, 2e Pinksterdag. De officiële viering is op zondag 18 juni met een viering in de Grote Kerk en een receptie voor genodigden. Verder een tentoonstelling met gildezilver en een demonstratie handboogschieten. In het najaar volgt dan nog een viering van een aantal jubilarissen.

 • Optocht Osse carnaval, 19 februari

  Op zondag 19 februari trok na drie jaren weer een carnavalsoptocht door de stad. Zoals in andere jaren was de kantine van het politiebureau weer opengesteld voor gehandicapten met begeleiders om zo van bovenaf de optocht te bekijken. Enkele tientallen bezoekers maakten daar gebruik van. Gildeleden begeleidden de bezoekers vanaf de parkeerplaats naar de bovenetage. Daar kon men onder het genot van koffie, thee of limonade genieten van een prachtig uitzicht over de stoet en dat werd dan ook zeker gedaan. Na afloop werd iedereen weer keurig naar beneden gebracht en de kantine weer in zijn gewone staat ingericht. Veel dankbare kijkers konden zo ook nog iets van het volksfeest carnaval meemaken. Met deze jaarlijkse activiteit wil het gilde haar betrokkenheid met de bevolking tonen.

 • Intocht Stads- en jeugdprins, 11 februari

  Op verzoek van de Stichting Carnavalsviering  Oss heeft het gilde de intocht van de prins en jeugdprins begeleid. Hiermee konden wij onze betrokkenheid bij de Osse gemeenschap laten zien. Om 13.00 uur werd met het kanon het startsein gegeven in het Jan Cunenpark. Wat later trok de stoet met Ossie vooraf gegaan door tamboers, vaandrig, vendeldrager en andere gildeleden richting de Heuvel. Daar nam de hofkapel de muzikale begeleiding van ons over en werden we bedankt voor ons optreden.

 • Sint Sebastiaandag, 29 januari

  Met een week vertraging werd op 29 januari het feest van onze patroon Sint Sebastiaan gevierd.
  De dag begon met een gildemis om 10 uur in de Grote Kerk, met als voorgangers onze gildeheer kapelaan Willem Renders en diaken Piet Raaymakers.  De dienst werd opgeluisterd door het herenkoor. Hierna naar ons gildehuis waar door goede zorgen van Marlo en Stef  welkom werden geheten met koffie/thee krentenbrood en een brandewijn met suiker.
  Er was ook de prijsuitreiking van de zomercompetitie jeu de boules 2022. Deze was gewonnen door Petra Bokkers. Hans Pennings, koning, spelde haar het zilveren wisselspeldje op.
  Als afsluiting was er de traditionele stampotten maaltijd met worst en zwijnenvlees uitstekend verzorgd door Jos van Schijndel.  De eerste officiële viering in het jubileumjaar zat er weer snel op. Maar er staat ons nog  veel meer te verwachten.

 • Hans Pennings weer gildekoning

  Het tweejaarlijkse koningschieten was uitgesteld vanwege de Covid-19 regelgeving uitgesteld tot zondag 5 september. Het bleek een prachtige zonninge dag te zijn. Na het “vrijen “van de boom waren er voorschoten van gildeheer Willem Renders en de oud-koning Erwin de Vries. Vier schutters gingen met elkaar in de strijd om de vogel er af te schieten.

  Na twee en en half uur lukte het Hans Pennings om voor de vierde keer het koningschap te behalen. Het was zeker geen zacht eitje want de andere drie schutters gingen er ook vol tegenaan. Dat blijkt wel uit het feit dat er slechts vijf  schoten gemist werden van de honderdvijfendertig die afgeschoten werden met de kruisboog.
  Andere jaren was de installatie van de koning in de gildemis op de viering van Sint Joris. Nu waren de ceremonisch allemaal op eigen terrein en dat ging ook prima. Na de nodige heildronken op de nieuwe koning was er een  heerlijk buffet voor de leden waar ieder van genoten heeft. Dit eerste gildeevenement na de lange ‘lock down’ periode was zeer geslaagd

   

 • Sint Joris viering, 25 april

  Op zondag 25 april zou de viering van Sint Jorisdag zijn. Door de coronabeperkingen werd het een bescheiden viering. Er werd alleen een gildeviering gehouden in de Heilig Hartkerk. Een mooi aantal van de leden was daarbij aanwezig. Na de dienst waren er geen verdere activiteiten. gepland. Ook de vendelhulde na afloop moest achterwege blijven. Maar het was in elk geval goed elkaar weer te kunnen zien en te spreken, na zo’n lange tijd.