Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Jeu de boules wedstrijden Hoge Schutsgilden

  De eerste van de vier jeu de boules wedstrijden voor de gilden van Hoge Schuts was op dinsdag  24 mei in Heeswijk.  In totaal werd er met acht teams gespeeld. Na enkele flinke  regenbuien vooraf bleef het tijdens de wedstrijden droog en werd het een mooie zonnige zomeravond. In een plezierige gemoedelijke sfeer werden de wedstrijden gespeeld. Bij de prijsuitreiking gingen de prijzen resp. naar de teams van de gilden uit Dinther, Erp en weer Dinther.
  Aan de derde wedstrijd in Rosmalen deden we met één triplet mee. Met ideaal zomers weer in een gezellige ontspannen sfeer werden de drie wedstrijden gespeeld. Het team bestaande uit Chérie Peters en Riky en Guus de Jong had het moeilijk ondanks de goede inzet. Alle punten gingen naar onze tegenstanders. Teams uit Rosmalen en Heeswijk wisten de prijzen te veroveren.

 • Meimaandviering Den Bosch, 8 mei

  De meimaandviering in de St. Jan in den Bosch was voor ons gilde op zondag 8 mei. Samen met het Sint Jorisgilde Geffen werd de H. Mis van 12.00 uur opgeluisterd. Na de mis waren we uitgenodigd op een ontvangst in Geffen. Naast koffie en thee waren er ook broodjes, dus het werd een complete lunch, die zeer in de smaak viel gezien het tijdstip van de dag. Dank je wel gildebroeders en -zusters van Sint Joris.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Evenals in de jaren voor de coronapandemie werd de Dodenherdenking op 4 mei gehouden bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Het gilde versterkt met gildebroeders uit Huisseling, de Stadsharmonie KVA en enkele solisten luisterden de druk bezochte herdenking op. Om 19.10 uur was de binnenkomst van het gilde. Er waren diverse toespraken, waaronder de gastspreker bisschop de Korte. Verder de locoburgemeester Thijs van Kessel, de jeugdburgemeester, de voorzitter van de jongerenraad, het COC, hr. van Oss namens het comité dat de struikelstenen heeft verzorgd. Enkele minuten voor 20.00 werd door Denise van den Hurk onder trombegeleiding de vendelgroet gebracht. Daarna volgde de Taptoe en de 2 minuten stilte. Na afsluiting van de vendelgroet werd het Wilhelmus gezongen. Kransen werden er gelegd  door diverse Oss groeperingen uit de politiek, verenigingen en particulieren. Na de kransleggingen werd de bijeenkomst afgesloten met een uitnodiging voor een kop koffie voor alle aanwezigen.

 • Europees Schutterstreffen, Deinze

  Het 3 jaarlijkse EST wordt, met een jaar uitstel vanwege de Coronapandemie, nu gehouden van 19 t/m 21 augustus in Deinze bij Gent in België. Het gilde gaat daar ook naar toe met twaalf personen plus onze koning, Hans Pennings, die mee zal doen aan het Koningschieten.  Leden die mee willen gaan worden verzocht zich z.s.m. op te geven bij Guus de Jong.

 • Viering Sint Jorisdag

  De viering van Sint Jorisdag op 23 april begon met een gildemis in de H.Hartkerk. Kapelaan Willem Renders, onze Gildeheer, ging daarin voor. Vanwege de afwezigheid van ons vaandel was Rens van Lieshout van het Sint Lambertusgilde uit Huisseling met vaandel aanwezig voor de gebruikelijke ceremonies met het vaandel. Het werd een heel bijzondere viering omdat tevens herdacht werd dat Jaques, een van de koorleden, al 75 jaar lid was. Het grote gemengd koor had voor deze gelegenheid een extra feestelijke mis ingestudeerd. Na de mis werd de jubilaris gefêteerd. Op het kerkplein werd als afsluiting de vendelgroetgroet gebracht door Ad en zijn kleindochter Denise.
  Na de mis was er een ontvangst in de gildekamer met koffie en koek en het glaasje brandewijn met suiker. De koffietafel was ditmaal uitgebreid met een heerlijke soep en een eveneens zeer smakelijke vogelpastei bereid door Jos. gevolgd met een koffietafel als Teermaal.

   

 • Viering Sint Sebastiaandag

  Sint Sebastiaandag

  De viering van de naamdag van het gilde was dit jaar op 23 januari. In normale tijden is die dag een grote feestdag met gildemis en teermaal. Vanwege de beperkingen door de coronaregels moest het programma beperkt blijven. In de H. Hartkerk ging gildeheer kapelaan Willem Renders voor in de gildemis. Daarin werden  herdacht de in de afgelopen twee jaren overleden gildebroeders, Mari van Lieverlo en Frans van Roessel. Het gilde had nog geen mogelijkheid gehad afscheid van hen nemen. Ook Reyn de Leeuw, partner van aspirant gildelid Marjo Groenen werd herdacht. Familieleden van de overledenen waren ook aanwezig. De  mooie stemmige viering werd opgeluisterd door het koor o.l.v. Leon van Schijndel Zo hebben wij toch eindelijk volgens de eeuwenoude traditie met het gilde afscheid kunnen nemen van onze overledenen.

  Na het Were-di als afsluiting sprak hoofdman Hans Pennings op het kerkplein zijn dank uit aan de gildeheer, het koor en de organist/dirigent. Ad Ketels bracht onder begeleiding van tamboer Grietje van Schijndel de gebruikelijke vendelgroet aan de voorganger en de andere medewerkers aan de dienst. Een mooie start van een verder sobere Sint Sebastiaandag zonder de traditionele teermaaltijd. Wel kreeg Wilke van Nuland, winnaar van de gilde jeu de boules competitie 2021, nog het daaraan verbonden herinneringsspeldje uitgereikt.