Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Dodenherdenking 4 mei

  Evenals in de jaren voor de coronapandemie werd de Dodenherdenking op 4 mei gehouden bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Het gilde versterkt met gildebroeders uit Huisseling, de Stadsharmonie KVA en enkele solisten luisterden de druk bezochte herdenking op. Om 19.10 uur was de binnenkomst van het gilde. Er waren diverse toespraken, waaronder de gastspreker bisschop de Korte. Verder de locoburgemeester Thijs van Kessel, de jeugdburgemeester, de voorzitter van de jongerenraad, het COC, hr. van Oss namens het comité dat de struikelstenen heeft verzorgd. Enkele minuten voor 20.00 werd door Denise van den Hurk onder trombegeleiding de vendelgroet gebracht. Daarna volgde de Taptoe en de 2 minuten stilte. Na afsluiting van de vendelgroet werd het Wilhelmus gezongen. Kransen werden er gelegd  door diverse Oss groeperingen uit de politiek, verenigingen en particulieren. Na de kransleggingen werd de bijeenkomst afgesloten met een uitnodiging voor een kop koffie voor alle aanwezigen.

 • Europees Schutterstreffen, Deinze

  Het 3 jaarlijkse EST wordt, met een jaar uitstel vanwege de Coronapandemie, nu gehouden van 19 t/m 21 augustus in Deinze bij Gent in België. Het gilde gaat daar ook naar toe met twaalf personen plus onze koning, Hans Pennings, die mee zal doen aan het Koningschieten.  Leden die mee willen gaan worden verzocht zich z.s.m. op te geven bij Guus de Jong.

 • Viering Sint Jorisdag

  De viering van Sint Jorisdag op 23 april begon met een gildemis in de H.Hartkerk. Kapelaan Willem Renders, onze Gildeheer, ging daarin voor. Vanwege de afwezigheid van ons vaandel was Rens van Lieshout van het Sint Lambertusgilde uit Huisseling met vaandel aanwezig voor de gebruikelijke ceremonies met het vaandel. Het werd een heel bijzondere viering omdat tevens herdacht werd dat Jaques, een van de koorleden, al 75 jaar lid was. Het grote gemengd koor had voor deze gelegenheid een extra feestelijke mis ingestudeerd. Na de mis werd de jubilaris gefêteerd. Op het kerkplein werd als afsluiting de vendelgroetgroet gebracht door Ad en zijn kleindochter Denise.
  Na de mis was er een ontvangst in de gildekamer met koffie en koek en het glaasje brandewijn met suiker. De koffietafel was ditmaal uitgebreid met een heerlijke soep en een eveneens zeer smakelijke vogelpastei bereid door Jos. gevolgd met een koffietafel als Teermaal.

   

 • Viering Sint Sebastiaandag

  Sint Sebastiaandag

  De viering van de naamdag van het gilde was dit jaar op 23 januari. In normale tijden is die dag een grote feestdag met gildemis en teermaal. Vanwege de beperkingen door de coronaregels moest het programma beperkt blijven. In de H. Hartkerk ging gildeheer kapelaan Willem Renders voor in de gildemis. Daarin werden  herdacht de in de afgelopen twee jaren overleden gildebroeders, Mari van Lieverlo en Frans van Roessel. Het gilde had nog geen mogelijkheid gehad afscheid van hen nemen. Ook Reyn de Leeuw, partner van aspirant gildelid Marjo Groenen werd herdacht. Familieleden van de overledenen waren ook aanwezig. De  mooie stemmige viering werd opgeluisterd door het koor o.l.v. Leon van Schijndel Zo hebben wij toch eindelijk volgens de eeuwenoude traditie met het gilde afscheid kunnen nemen van onze overledenen.

  Na het Were-di als afsluiting sprak hoofdman Hans Pennings op het kerkplein zijn dank uit aan de gildeheer, het koor en de organist/dirigent. Ad Ketels bracht onder begeleiding van tamboer Grietje van Schijndel de gebruikelijke vendelgroet aan de voorganger en de andere medewerkers aan de dienst. Een mooie start van een verder sobere Sint Sebastiaandag zonder de traditionele teermaaltijd. Wel kreeg Wilke van Nuland, winnaar van de gilde jeu de boules competitie 2021, nog het daaraan verbonden herinneringsspeldje uitgereikt.

 • Herdenking Frans van Roessel

  Vanwege de coronabeperkingen was vorig jaar bij de  afscheidsdienst van gildelid Frans van Roessel alleen de naaste familie aanwezig zijn. Daarom werd op zaterdag 23 oktober j.l. een uitgestelde afscheidsdienst gehouden op de Natuurbegraafplaats in Schaik. Onder de vele aanwezigen was ook een delegatie van het gilde. De familie had besloten om de asresten van Frans samen met die van zijn al eerder overleden vrouw Nel in een urn samen te voegen en die te begraven. Zo zouden ze toch weer samen zijn.
  Na de bijeenkomst werd Frans uitgevendeld met het vaandel. Het gilde begeleidde vervolgens de familie  naar de begraafplaats van de urn in het bos, met tamboer, vaandel en vendel.

 • Ad Ketels 50 jaar gildebroeder

   

  Gildeboeder Ad Ketels is al meer dan 51 jaar gildebroeder. I.v.m. coronabeperkingen werd dit jubileum op 26 september gevierd, meer dan een jaar na datum. Ad is begonnen bij het Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel waar hij o.a. aktief was als vendelier en schutter. In 2015 kwam hij over naar ons gilde waar hij zijn aktiviteiten voortzette. Wij hebben hem leren kennen als een gedreven persoon met een groot hart voor het gilde. Naast zijn activiteit als vendelier en schutter is hij ook een enthousiast jeu de bouler en klusjesman. Kortom een zeer gewaardeerd gildelid.

  Op zondagmiddag 26 september werd hij door het gilde in het zonnetje gezet met een receptie in aanwezigheid van zijn vrouw Gini, zijn kinderen en kleinkinderen, vrienden en collega schutters van andere gilden. Ad ontving vanwege zijn jubileum de zilveren kringonderscheiding van gildenkring Maasland met de daarbij behorende oorkonde. De tientallen aanwezigen konden lang genieten van het prachtige weer en de drankjes en hapjes.  Ad kan terug zien op een geslaagd feest.