Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website van het Sint Sebastiaangilde Oss

 • Jubileum 25 jaar Sint Sebastiaangilde

  Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd. Op 18 juni werd dit feit feestelijk herdacht. De dag begon om 10.00 uur met een plechtige dankviering in de Grote Kerk, waarin emeritus bisschop Hurkmans en gildeheer  Willem Renders voorgingen. Het parochieel dameskoor verzorgde op feestelijke wijze de zang daarbij ondersteund door Reijn Boeien aan het orgel. Wethouder Sydney van de Berg was er als vertegenwoordiger het gemeentebestuur. Verder waren er een aantal delegaties van andere gilden uit de gemeente Oss, van het moedergilde Sint Antonius abt Sint Catharina uit Nistelrode en van de Hoge Schuts aanwezig.
  Mgr. Hurkmans was 25 jaar geleden ook bij de installatie van het gilde nadat hij kort tevoren tot bisschop was benoemd. Dus ook hij had een zilveren jubileum te vieren en werd daarvoor na de H. Mis gefeliciteerd.

  Na de H. Mis was er in het gildehuis een ontvangst voor de leden met koffie en broodjes. Om 13.00 uur begon de receptie voor de genodigden zoals oud-leden, vrienden,  Oud-Europakoning Toon Weijtmans, en leden van de gilden van de Hoge Schuts. Toespraken waren er van Hans Pennings, hoofdman, Paul van Mook, medeoprichter en eerste hoofdman en Ton Vorstenbosch, hoofdman van het moedergilde uit Nistelrode. Deze laatste ging vooral in op de goede samenwerking in de eerste vijf jaren toen ons gilde onderdak kreeg in Nistelrode. Als afsluiting van het officiële deel ging de drinkhoorn rond. Hierna volgde een gemoedelijk samenzijn met veel oude bekenden. Doorlopend was er reportage van foto’s uit de afgelopen 25 jaar. Verder ook een tentoonstelling van onze belangrijkste zilverschat en gildeattributen.

  Later op de middag was er nog een demonstratie van handboogschieten en een optreden van het koor Ons Genoegen uit de wijk Ruwaard. Tegen de avond kon deze feestelijke dag met een voldaan gevoel worden afgesloten.

 • Pauselijke onderscheiding voor Henk Peters

  Het 100-jarig bestaan van het Karmel Pastoraat in Oss werd op 4 juni met een jubileumviering herdacht. Uit handen van bisschop Gerard de Korte ontving gildelid Henk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Henk was jarenlang kartrekker van het kritische katholieke blad De Roerom. Verder is hij nog steeds erg actief op maatschappelijk gebied, vooral voor mensen met een kleine beurs, zoals voor De Wereldwinkel, Voedselbank en Stichting Leergeld.

 • Open Dag Handboogschieten, 29 mei

  In april van dit jaar is het gilde begonnen met het handboogschieten. Niet alleen voor de eigen leden maar ook voor andere belangstellenden. Doel was in eerst instantie om te kijken of het handboogschieten als verenigingssport in Oss haalbaar zou kunnen zijn. In deze kennismakingsperiode tot eind mei zijn al een flink aantal mensen langsgekomen op ook eens met een handboog te schieten. Op tweede Pinksterdag werd voor deze groep een onderlinge wedstrijd gehouden. Geschoten werd er op 10 en 18 meter met 5 series van drie pijlen. Opvallend waren de prestaties van enkele jongere schutters, die al zeer goede resultaten behaalden, verborgen talenten dus.  Na enkele uren viel het laatste schot en werden de winnaars bekend gemaakt. Hessel Timmermans won op de 10 meter en Wilco Brugman op de 18 meter. Uit handen van Hoofdman Hans Pennings ontvingen zij een blijvend aandenken aan deze leuke gezellige dag. Op de “echte” wedstrijden wordt er echter op 25 meter geschoten dus er moet nog flink geoefend worden voordat ook op die afstand de roos geraakt kan worden. De kennismakingsdagen handboogschieten worden ook in juni nog voortgezet op de openingstijden, zondags van 11.00 – 12.300 uur en woensdags van 19.00 – 21.00 uur, m.u.v. 11 en 18 juni.

 • Kringdag Maasland, Nuland 21 mei 2023

  Op 21 mei was er na drie jaren uitstel vanwege de coronabeperkingen weer een Kringdag van Gildenkring Maasland. De organisatie was in goede handen van het gilde Sint Antonius Abt in Nuland. Ruim veertig gilde zorgden voor een goedgevulde kerk bij de Gildemis en een mooie niet te lange optocht door het dorp. Ons gilde was goed vertegenwoordigd met veertien leden waarvan voor velen het de eerste keer was.

  Deelname was er aan geweer- en handboogschieten en jeu de boules zonder echter in de prijzen te vallen. Door Wilke en deels ook door Hans werd assistentie verleend op het secretariaat. Ook hadden we een inzending op de kleine tentoonstelling van gildeattributen, door Hans verzorgd. Deze laatste activiteit leverde nog een zilverprijs op en wel de publieksprijs voor de mooiste algehele presentatie. De uitleg die daar vooral door Riky werd gegeven werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. Mede door het prachtige weer kunnen we terug zien op een mooie en geslaagde gildedag.

 • Koninklijke onderscheiding Hoofdman

  Op 26 april, de dag van de Lintjesregen, heeft onze ook Hoofdman Hans Pennings een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is lid geworden van de orde van Oranje-Nassau. Samen met 13 andere gedecoreerden uit de gemeente Oss ontving hij de versierselen uit de handen van burgemeester Wobine Buijs in het gemeentehuis. Hans kreeg de onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren gedaan heeft. Dat is vooral op archeologische en geschiedkundig gebied in diverse werkgroepen met ook enkele publikaties over Oss. Darnaast ook bestuurder bij de heemkunde en acoliet en zanger bij de Grote Kerk. In ons gilde is hij al jarenlang Hoofdman en in gildekring Maasland lid van de SAT-commissie, die zich vooral bezig houdt met de advisering van de organisatie van gildedagen.
  ‘s Avonds in het gildehuis werd met gebak en een drankje het heugelijke feit gevierd.

   

 • Jos van Schijndel weer koning

  Op zondag 16 april was het wederom het tweejaarlijkse koningschieten. De vogel was dit keer in regenboogkleuren. Na het ceremoniële “vrijen” van de boom waren er twee “herenscheuten”. De eerste was van wethouder Thijs van Kessel namens B&W en de tweede van gildeheer Willem Renders. Het derde voorschot was van de oude koning Hans Pennings.  Daarna gingen zes schutters de strijd aan. Wegens defect van de te gebruiken boog moest een reserveboog ingezet worden die echter niet afgesteld was. Het gevolg was dat in de eerste twee ronden vogel nauwelijks geraakt werd. Gelukkig kon de boog snel bijgesteld worden zodat er daarna weer “normaal” geschoten werd. In twee uur tijd werden er 128 schoten gelost waarvan het laatste schot van Jos van Schijndel de vogel deed vallen. Hiermede werd hij, na zijn eerste koningschap in 2001, nogmaals koning. De vendelhulde werd gebracht door Marjo Groenen, die sinds kort als vendelier in opleiding is. De buitentemperatuur was inmiddels zover gezakt dat ieder vlug naar binnen ging om de nieuwe koning te vieren. De officiële installatie is op 23 april, tijdens de viering van Sint Jorisdag.