• Overlijden gildebroeder Mari van Lieverloo

    Op donderdag 12 maart 2020 is onze gildebroeder Mari van Lieverloo, op 71-jarige leeftijd, onverwacht overleden.  Ondanks zijn zwakke gezondheid van de laatste jaren is hij het gilde trouw gebleven en bezocht nog zoveel mogelijk de bijeenkomsten. Mari maakte van 2010 tot 2019 deel uit van de overheid. Hij was een van de kartrekkers van het jeu de boules en maakte jarenlang deel uit van de commissie lief en leed. Ook het beheer van de gildeaccomodatie had zijn bijzondere aandacht.  Met hem  verliezen wij een heel betrokken gildelid zonder veel woorden maar wel met veel zorg en toewijding voor de medemens.

    In besloten kring is op donderdag 19 maart in het crematorium in Rosmalen afscheid van hem genomen. Het gilde heeft hem daar uitgevendeld.

    Terug