• Mgr. Hurkmans, 25 jaar bisschop

    Mgr A. Hurkmans, emeritus bisschop van het bisdom ‘s Hertogenbosch, is dit jaar 25 jaar bisschop. Dit jubileum werd gevierd met een feestelijke en pontificale eucharistieviering op 26 augustus om 11.00 uur in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch. Bijna het voltallige episcopaat en veel parochiegeestelijken waren hierbij aanwezig. Ook waren er  tientallen delegaties van Brabantse gilden die met vaandel en vendels een erehaag vormde voor de bisschop en zijn bijzonder gasten. Zeker omdat op onze jubileumviering in juni mgr. Hurkmans ook aanwezig was lag een tegenbezoek zeer voor de hand. Ons gilde was met vijf leden aanwezig.
    Na de eucharistieviering was er een uitgebreide ontvangst in de tuin van het Sint Janscentrum, waar we onder het genot van een drankje en een hapje veel bekenden konden ontmoeten.

    Terug