• Kringdag Maasland, Nuland 21 mei 2023

    Op 21 mei was er na drie jaren uitstel vanwege de coronabeperkingen weer een Kringdag van Gildenkring Maasland. De organisatie was in goede handen van het gilde Sint Antonius Abt in Nuland. Ruim veertig gilde zorgden voor een goedgevulde kerk bij de Gildemis en een mooie niet te lange optocht door het dorp. Ons gilde was goed vertegenwoordigd met veertien leden waarvan voor velen het de eerste keer was.

    Deelname was er aan geweer- en handboogschieten en jeu de boules zonder echter in de prijzen te vallen. Door Wilke en deels ook door Hans werd assistentie verleend op het secretariaat. Ook hadden we een inzending op de kleine tentoonstelling van gildeattributen, door Hans verzorgd. Deze laatste activiteit leverde nog een zilverprijs op en wel de publieksprijs voor de mooiste algehele presentatie. De uitleg die daar vooral door Riky werd gegeven werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. Mede door het prachtige weer kunnen we terug zien op een mooie en geslaagde gildedag.

    Terug