• KermisMis

    Op woensdag 16 augustus ging de Osse kermis van start. Zoals in voorgaande jaren werd er op zondag 20 augustus om 11.00 uur in de tent van de autoscooters een Mis opgedragen door aalmoezenier Welzenes van de parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusgemeenschap. Hij ging voor in een dienst voor de kermismensen en andere belangstellenden. Het koor Mengelmoes zorgde daarbij voor de zang en het gilde luisterde de dienst in de volle tent op haar eigen wijze op. In zijn overweging benoemde de voorganger het belang van de kermis als plaats om plezier te maken maar vooral ook om elkaar te ontmoeten. Hij besloot de Mis met de zegening van de kermis. Na afloop was er voor iedereen koffie met een oliebol.

    Terug