• Herdenking Frans van Roessel

    Vanwege de coronabeperkingen was vorig jaar bij deĀ  afscheidsdienst van gildelid Frans van Roessel alleen de naaste familie aanwezig zijn. Daarom werd op zaterdag 23 oktober j.l. een uitgestelde afscheidsdienst gehouden op de Natuurbegraafplaats in Schaik. Onder de vele aanwezigen was ook een delegatie van het gilde. De familie had besloten om de asresten van Frans samen met die van zijn al eerder overleden vrouw Nel in een urn samen te voegen en die te begraven. Zo zouden ze toch weer samen zijn.
    Na de bijeenkomst werd Frans uitgevendeld met het vaandel. Het gilde begeleidde vervolgens de familieĀ  naar de begraafplaats van de urn in het bos, met tamboer, vaandel en vendel.

    Terug