• Gilde in de prijzen

  Bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan hield het gilde Sint Catharina en Sint Joris uit Rosmalen op 12 september een kleine gildendag. Uigenodigd waren de gilden van Hoge Schuts en de Oude Schuts uit Den Bosch. De gildenmis was in de Sint Lambertuskerk en de ontvangst op het gildeterrein aan de Empelseweg. Na een welkomswoord van hoofman Francois van Hirtum, volgde nog diverse toespraken van o.a. burgemeester J. Mikkers, de huldiging van enkele jubilarissen en de aanbieding van een nieuw standaardvaandel. ‘s Middags was het geweerschieten voor de Dagkoning en Dagkeizer en verder ook voor jongere en oudere gildeleden. Behalve onze koning Hans deden ook Ad en Denise aan het schieten mee, echter zonder in de prijzen te vallen.

  Aan het jeu de boules deden drie leden mee: Riky, Theo en Guus. Er waren zes tripletten via loting vastgesteld.  Het triplet met Guus won de eerste prijs, een herinneringsbeker. Het triplet met Theo behaalde de derde prijs, ook beker maar iets kleiner.

   

   

  Als afsluiting ontvingen alle deelnemende gilde nog een zilveren herinnerings-schildje. Het was een mooie gezellige dag met prima weer voor een evenement dat meer belangstelling had verdiend.

   

  Terug