• 25 jaar Sint Sebastiaangilde

    Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd.

    Dat wordt gevierd met verschillende evenementen. Aan de voorbereiding wordt nog hard gewerkt.

    Terug