• Gildedag kring Hoge Schuts

  Het gilde had de eer om de jaarlijkse gildedag van gildekring Hoge Schuts te organiseren. Wel een eer maar ook een hele opgave die zonder de medewerking van de technische commissies van Hoge Schuts niet haalbaar is. Gezien het kleine aantal beschikbare leden werd ook door de gilden van Geffen en Nistelrode hand- en spandiensten verleend voor enkele wedstrijdonderdelen. In de optocht verleende het St. Lambertusgilde uit Huisseling assistentie. Voor al deze hulp zijn wij zeer dankbaar, zonder dat waren wij niet in staat geweest een mooie gildedag te organiseren.
  Bij de voorbereiding van de dag werd al snel aansluiting gezocht bij een reeds vastliggend evenement en dat was het Midzomerfestival in wijkpark Elzenhoek in de wijk Ruwaard. Het bleek dat we niet alleen van reeds geplande faciliteiten gebruik konden maken, hetgeen de kosten aanzienlijk drukte, maar ook elkaar konden versterken. Dat blijkt ook uit het moto van de dag: ‘Feest van verbinden’. Daarmede waren we echter nog lang niet uit de kosten. De royale medewerking van de gemeente en de steun van diverse sponsoren, waren daarvoor onontbeerlijk.

  Zaterdag ‘s middags, 23 juni, deed het gilde met vendelen, trommen en jeu de boules mee aan de workshops voor de jeugd. De gildedag zelf, ‘s zondags, begon om 10.00 uur met een gildemis in de Heilig Hartkerk. De lunch met Erewijn was in het Huis van de Wijk, in de nabijheid van het wijkpark. Een korte optocht van de gilden door de wijk bracht de gilden naar het feestterrein. Daar werd onder grote belangstelling het defilé en de massale opmars gehouden. In haar openingstoespraak liet burgemeester Wobine Buijs haar warme belangstelling voor de gilden blijken. Na het Wilhelmus, gespeeld door leden van stadsharmonie KVA aangevuld met leden van het Maaslands Senioren Orkest, volgde de massale vendelgroet.  Daarna was het afmars en gingen de wedstrijden van start.  Het weer was heel goed, zon en bewolking met een gematigde temperatuur.

  Veel belangstelling trok het ringsteken, de afsluiting van het wedstrijdgedeelte. Rond 18.00 uur kon de prijsuitreiking beginnen, die overigens voorspoedig verliep door de deelnemers per discipline gelijktijdig op het podium te roepen.
  Ons jeugdlid Denise van den Hurk was de enige die aan de wedstrijden kon deelnemen; zij deed dat met succes. Ze werd tweede bij het trommen jeugd en eerste (met zilver) bij het kruisboogschieten voor de jeugd.-

  Voor de verdere uitslagen zie de website: Kringdag Hoge Schuts of klik hier.

  Daar staan ook veel foto’s van deze dag.

   

   

  In de rubriek foto’s en films, toegankelijk via het hoofdmenu in de linker kolom staan videofilmpjes van de optocht, opening, standaardruiters en de massale opmars.

  Terug