Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website

  De website wordt in de komende weken vernieuwd.

  Wij vragen begrip voor het mogelijke ongemak.

 • Sint Sebastiaandag, 29 januari

  Met een week vertraging werd op 29 januari het feest van onze patroon Sint Sebastiaan gevierd.
  De dag begon met een gildemis om 10 uur in de Grote Kerk, met als voorgangers onze gildeheer kapelaan Willem Renders en diaken Piet Raaymakers.  De dienst werd opgeluisterd door het herenkoor. Hierna naar ons gildehuis waar door goede zorgen van Marlo en Stef  welkom werden geheten met koffie/thee krentenbrood en een brandewijntje.
  Er was ook de prijstuitreiking van de zomercompetitie jeu de boules 2022. Deze was gewonnen door Petra Bokkers. Hans Pennings, koning, spelde haar het zilveren wisselspeldje op.
  Als afsluiting was er de traditionele stampotten maaltijd met wordt en zwijnenvlees uitstekend verzorgd door Jos van Schijndel.  De eerste officiële viering in het jubileumjaar zat er weer snel op. Maar er staat ons nog  veel meer te verwachten.

 • 25 jaar Sint Sebastiaangilde

  Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd.

  Dat wordt gevierd met verschillende evenementen. Aan de voorbereiding wordt nog hard gewerkt.

 • Handboogschieten

  Het gilde is druk bezig met de voorbereidingen voor het handboogschieten.
  Op de eerste zondag in april, 2 april, beginnen we daarmee. Geïnteresseerden zijn dan elke zondag vanaf 11.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen.
  De officiële start is op 2e Pinksterdag 29 mei met een open dag en wedstrijden.

 • Jeu de boules toernooi

  Als afsluiting van een mooi en geslaagd seizoen werd op zondag 16 oktober een onderling jeu de boulestoernooi gehouden. Met vier tweetallen werden op sportieve en plezierige wijze de krachten en vaardigheden gemeten. Het weer werkte goed mee en droeg zo bij aan de goede sfeer.  Na twee speelronden kwam het team van Petra en Theo als winnaar uit de bus. In de beslissende slotronde tussen die twee werd Petra de winnares. Als aandenken aan deze zege ontving zij een herinneringsprijs.

 • Est Deinze, 19-21 augustus

  Het driejaarlijks Europees Schutterstreffen werd met een jaar vertraging, gehouden van 19 t/m 21 augustus in Deinze, België.  Ons gilde was daar met 12 leden + 1 gast. Voor velen van de groep was dit de eerste ervaring van een groot gildefeest waaraan honderden gilden en schutterijen uit West- en Midden Europa deelnamen.  De hoogtepunten van het EST zijn traditioneel het geweerschieten om de titel van Europakoning en Europaprins en de grote optocht met alle deelnemers. Gezien de afstand naar Deinze,  ruim 200km van Oss, waren kamers geboekt in het Park hotel in Waregem. Daar kwamen we tegen de middag aan. Omdat het publieke EST-programma op de eerste dag heel beperkt was werd de midddag besteed met een bezoek aan de Gent, op korte afstand van Deinze. Met een wandeling door het historische centrum en een gezamenlijke maaltijd viel dat bezoek zeer in de smaak.

  Het koning- en prinsschieten op de tweede dag nam de gehele middag in beslag. Het nevenprogramma was wat beperkt, maar er was voldoende muziek en drank om het wachten op de einduitslag te overbruggen. Onze koning Hans Pennings deed mee, maar overleefde de voorronde helaas niet. In de eindronde gingen tot ieders verrassing beide titels naar een Duitse dame. Europakoningin werd Svenja Reher, St. Wilhelmi-Kinderhaus, Münster en Europaprinses Jannika Klos, St. Hubertus Schützen, Kerpen. Na de kroningsmis in de nabijgelegen kerk was er voor de rest van de avond het koningsbal.
  De derde dag was de dag van de grote optocht. Urenlang trok de stoet door de stad met veel kijkers langs de kant. Tot slot was er in de namiddag een formele afsluiting met de overdracht van de EST organisatie voor 2024 naar Mondsee, Oostenrijk. De Prangerschütze groep uit Mondsee bevestigde dat met een salvo schoten. Ook de Brabantse Opmars was er weer met daarbij het vendeldebuut van Marjo Groenen. Daarna reste ons niets meer dan de terugreis naar Oss, met mooie herinneringen aan drie fijne gezellige dagen in een zonnig Vlaanderen.

  Voor een fotoreportage van het bezoek aan Gent, klik op onderstaande link: myalbum.com/album/2nQCLJtWndUQ

  Voor een filmreportage van het EST in Deinze klik op onderstaande link: myalbum.com/album/tbE583R4b4dc

   

   

 • Titus Brandsma, stadsheilige Oss, 31 juli

  Op 31 juli werd Titus Brandsma Carmeliet (1881-1942) op feestelijke wijze benoemd tot stadsheilige van Oss.  Titus heeft een groot deel van zijn leven in Megen en Oss gewoond, gestudeerd en gewerkt. Hij heeft zich ingespannen voor de ontwikkeling van de Osse gemeenschap. Hij was actief als hoofredacteur van dagblad “De Stad Oss”, medeoprichter van de bibliotheek en grondlegger van het middelbare onderwijs in Oss. Daarom werd hij in 2015 benoemd tot ereburger van de gemeente Oss. Op 15 mei van dit jaar is Titus Brandsma door de paus heilig verklaard. Op verzoek van beide pastoors en met instemming van het gemeentebestuur is hij nu ook benoemd tot stadsheilige.
  De feestelijke H. Mis werd gehouden met bisschop Gerard de Korte en pastoor Tom Buitendijk als voorgangers. Diverse genodigden waren aanwezig en de zang werd verzorgd door een groot projectkoor en een groep cantors. Ook het gilde luisterde de dienst op, heel fijn om in zo’n volle kerk te mogen optreden.

  Na de H. Mis werd op het kerkplein de gebruikelijke vendelgroet gebracht voor de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Vendelier Ad Ketels begeleid door Grietje van Schijndel en Hans Pennings tamboers konden een talrijk publiek laten genieten van een mooie afsluiting van de viering.