Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website van het Sint Sebastiaangilde Oss

 • Jeu de boules ontmoeting Nistelrode, 12 oktober

  In het verleden heeft het gilde een jaarlijkse uitwisseling gehad met het gilde uit Nistelrode. Door omstandigheden, o.a. corona, was daar de klad in gekomen. Na acht jaar is de oude traditie hersteld. Op 12 oktober vond er weer een ontmoeting plaats in Nistelrode. In totaal 28 spelers speelden elk twee wedstrijden. De uitslag was verrassend. Elk gilde had evenveel wedstrijden gewonnen, maar Oss was toch nipt winnaar omdat ze zeven punten meer behaalden dan Nistelrode. De ontmoeting was een succes en zal zeker weer een vaste plaats krijgen in de jaaragenda.

 • Handboogschieten, 1 oktober

  In de warme stralen van de late zomerzon werd een handboogwedstrijd gehouden. De deelnemers hadden meegedaan met het project “kennismaken met het handboogschieten” dat de laatste maanden is gehouden. Onder hen leden en buitenstaanders, in totaal acht schutters.
  De deelnemers schoten elk 15 pijlen op een 10m baan. Ballonnen waren het doel bij het inschieten, zie de foto. In een gezellige ontspannen sfeer werden de pijlen verschoten. De beste schutter behaalde 128 punten en de jongste van 13 jaar kwam tot een mooie score van 96.  Zeker voor herhaling vatbaar.

 • Kringdag Hoge Schuts, Erp

  Na vier jaar was er weer een gildedag van gildekring Hoge Schuts en wel op 3 september in Erp. Eerder werd de jaarlijkse gildedag afgelast vanwege Covid en omdat het gilde van Uden de dag niet kon organiseren. Door omstandigheden waren er van de gilden uit Geffen en Uden slechts een delegatie en het gilde van Veghel was wegens een sterfgeval geheel afwezig. De wat kleinere opkomst was merkbaar, maar deed toch weinig afbreuk aan de sfeer en het succes van het evenement op deze zonovergoten dag.
  De gildemis in de Sint Servatius kerk begon om 10.00uur en werd voorgegaan door pastoor Joost Jansen uit Heeswijk, als vervanger invaller voor gildeheer pastoor Rombouts. De zang werd verzorgd door het herenkoor Sint Cecilia. Na de mis ging de optocht Erp naar de accommodatie De Bolle Akker aan de Heesakker. Daar was de gebruikelijke officiële opening met Brabantse Opmars en de vendelgroet. Het welkomstwoord was van de waarnemend burgemeester van Mijerijstad. Na de Erewijn begonnen de wedstrijden.

  Jos van Schijndel deed mee aan het schieten om het Koningskruis en Jakub Kolodziejczyk met het kruisboogschieten. Verder waren er twee teams voor het jeu de boules. Wilke en Marjo hadden een rol op de achtergrond in de werkgroep Kringdag Ondersteuning.
  Jos miste net het koningskruis omdat de vorige schutter de vogel afschoot. Jakub schoot zijn eerste wedstrijd kruisboog personeel met verrassend resultaat, 12 treffers uit 15 schoten; dat beloofd wat. De boulisten haalden met  een resp twee gewonnen wedstrijden geen prijs. Door technische problemen waren de uitslagen helaas pas tegen 19.00 uur bekend, toen velen al weer naar huis vertrokken waren.
  Dat deed wat afbreuk aan de verder goed verlopen gildedag.

   

 • Mgr. Hurkmans, 25 jaar bisschop

  Mgr A. Hurkmans, emeritus bisschop van het bisdom ‘s Hertogenbosch, is dit jaar 25 jaar bisschop. Dit jubileum werd gevierd met een feestelijke en pontificale eucharistieviering op 26 augustus om 11.00 uur in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch. Bijna het voltallige episcopaat en veel parochiegeestelijken waren hierbij aanwezig. Ook waren er  tientallen delegaties van Brabantse gilden die met vaandel en vendels een erehaag vormde voor de bisschop en zijn bijzonder gasten. Zeker omdat op onze jubileumviering in juni mgr. Hurkmans ook aanwezig was lag een tegenbezoek zeer voor de hand. Ons gilde was met vijf leden aanwezig.
  Na de eucharistieviering was er een uitgebreide ontvangst in de tuin van het Sint Janscentrum, waar we onder het genot van een drankje en een hapje veel bekenden konden ontmoeten.

 • Handboog wedstrijd en BBQ

  Na de KermisMis op 20 augustus werd voor het eerst een onderlinge wedstrijd handboogschieten gehouden. Er waren vijf deelnemers welke elk 15 pijlen schoten in vijf groepjes van drie. Winnaar werd Jakub Kolodziejczyk met een mooie score van 113 punten. Als prijs ontving hij een fraaie medaille.

  Later op de middag voegden zich de andere gildeleden erbij voor de traditionele jaarlijkse BBQ. Inmiddels was het zo warm geworden dat een toevlucht werd gekozen in de schaduwkant van het gebouw. De barcommissie met Marjo en Nol had de BBQ goed voorbereid zodat ieder voldoende kon genieten van het vlees, salades, brood en drank.
  Dank zij het goede weer kon men nog lang nagenieten van de zeer geslaagde dag.

 • KermisMis

  Op woensdag 16 augustus ging de Osse kermis van start. Zoals in voorgaande jaren werd er op zondag 20 augustus om 11.00 uur in de tent van de autoscooters een Mis opgedragen door aalmoezenier Welzenes van de parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusgemeenschap. Hij ging voor in een dienst voor de kermismensen en andere belangstellenden. Het koor Mengelmoes zorgde daarbij voor de zang en het gilde luisterde de dienst in de volle tent op haar eigen wijze op. In zijn overweging benoemde de voorganger het belang van de kermis als plaats om plezier te maken maar vooral ook om elkaar te ontmoeten. Hij besloot de Mis met de zegening van de kermis. Na afloop was er voor iedereen koffie met een oliebol.