Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website van het Sint Sebastiaangilde Oss

 • Kringdag Hoge Schuts, Erp

  Na vier jaar was er weer een gildedag van gildekring Hoge Schuts en wel op 3 september in Erp. Eerder werd de jaarlijkse gildedag afgelast vanwege Covid en omdat het gilde van Uden de dag niet kon organiseren. Door omstandigheden waren er van de gilden uit Geffen en Uden slechts een delegatie en het gilde van Veghel was wegens een sterfgeval geheel afwezig. De wat kleinere opkomst was merkbaar, maar deed toch weinig afbreuk aan de sfeer en het succes van het evenement op deze zonovergoten dag.
  De gildemis in de Sint Servatius kerk begon om 10.00uur en werd voorgegaan door pastoor Joost Jansen uit Heeswijk, als vervanger invaller voor gildeheer pastoor Rombouts. De zang werd verzorgd door het herenkoor Sint Cecilia. Na de mis ging de optocht Erp naar de accommodatie De Bolle Akker aan de Heesakker. Daar was de gebruikelijke officiële opening met Brabantse Opmars en de vendelgroet. Het welkomstwoord was van de waarnemend burgemeester van Mijerijstad. Na de Erewijn begonnen de wedstrijden.

  Jos van Schijndel deed mee aan het schieten om het Koningskruis en Jakub Kolodziejczyk met het kruisboogschieten. Verder waren er twee teams voor het jeu de boules. Wilke en Marjo hadden een rol op de achtergrond in de werkgroep Kringdag Ondersteuning.
  Jos miste net het koningskruis omdat de vorige schutter de vogel afschoot. Jakub schoot zijn eerste wedstrijd kruisboog personeel met verrassend resultaat, 12 treffers uit 15 schoten; dat beloofd wat. De boulisten haalden met  een resp twee gewonnen wedstrijden geen prijs. Door technische problemen waren de uitslagen helaas pas tegen 19.00 uur bekend, toen velen al weer naar huis vertrokken waren.
  Dat deed wat afbreuk aan de verder goed verlopen gildedag.

   

 • Mgr. Hurkmans, 25 jaar bisschop

  Mgr A. Hurkmans, emeritus bisschop van het bisdom ’s Hertogenbosch, is dit jaar 25 jaar bisschop. Dit jubileum werd gevierd met een feestelijke en pontificale eucharistieviering op 26 augustus om 11.00 uur in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch. Bijna het voltallige episcopaat en veel parochiegeestelijken waren hierbij aanwezig. Ook waren er  tientallen delegaties van Brabantse gilden die met vaandel en vendels een erehaag vormde voor de bisschop en zijn bijzonder gasten. Zeker omdat op onze jubileumviering in juni mgr. Hurkmans ook aanwezig was lag een tegenbezoek zeer voor de hand. Ons gilde was met vijf leden aanwezig.
  Na de eucharistieviering was er een uitgebreide ontvangst in de tuin van het Sint Janscentrum, waar we onder het genot van een drankje en een hapje veel bekenden konden ontmoeten.

 • Handboog wedstrijd en BBQ

  Na de KermisMis op 20 augustus werd voor het eerst een onderlinge wedstrijd handboogschieten gehouden. Er waren vijf deelnemers welke elk 15 pijlen schoten in vijf groepjes van drie. Winnaar werd Jakub Kolodziejczyk met een mooie score van 113 punten. Als prijs ontving hij een fraaie medaille.

  Later op de middag voegden zich de andere gildeleden erbij voor de traditionele jaarlijkse BBQ. Inmiddels was het zo warm geworden dat een toevlucht werd gekozen in de schaduwkant van het gebouw. De barcommissie met Marjo en Nol had de BBQ goed voorbereid zodat ieder voldoende kon genieten van het vlees, salades, brood en drank.
  Dank zij het goede weer kon men nog lang nagenieten van de zeer geslaagde dag.

 • KermisMis

  Op woensdag 16 augustus ging de Osse kermis van start. Zoals in voorgaande jaren werd er op zondag 20 augustus om 11.00 uur in de tent van de autoscooters een Mis opgedragen door aalmoezenier Welzenes van de parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusgemeenschap. Hij ging voor in een dienst voor de kermismensen en andere belangstellenden. Het koor Mengelmoes zorgde daarbij voor de zang en het gilde luisterde de dienst in de volle tent op haar eigen wijze op. In zijn overweging benoemde de voorganger het belang van de kermis als plaats om plezier te maken maar vooral ook om elkaar te ontmoeten. Hij besloot de Mis met de zegening van de kermis. Na afloop was er voor iedereen koffie met een oliebol.

 • Jubileum 25 jaar Sint Sebastiaangilde

  Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd. Op 18 juni werd dit feit feestelijk herdacht. De dag begon om 10.00 uur met een plechtige dankviering in de Grote Kerk, waarin emeritus bisschop Hurkmans en gildeheer  Willem Renders voorgingen. Het parochieel dameskoor verzorgde op feestelijke wijze de zang daarbij ondersteund door Reijn Boeien aan het orgel. Wethouder Sydney van de Berg was er als vertegenwoordiger het gemeentebestuur. Verder waren er een aantal delegaties van andere gilden uit de gemeente Oss, van het moedergilde Sint Antonius abt Sint Catharina uit Nistelrode en van de Hoge Schuts aanwezig.
  Mgr. Hurkmans was 25 jaar geleden ook bij de installatie van het gilde nadat hij kort tevoren tot bisschop was benoemd. Dus ook hij had een zilveren jubileum te vieren en werd daarvoor na de H. Mis gefeliciteerd.

  Na de H. Mis was er in het gildehuis een ontvangst voor de leden met koffie en broodjes. Om 13.00 uur begon de receptie voor de genodigden zoals oud-leden, vrienden,  Oud-Europakoning Toon Weijtmans, en leden van de gilden van de Hoge Schuts. Toespraken waren er van Hans Pennings, hoofdman, Paul van Mook, medeoprichter en eerste hoofdman en Ton Vorstenbosch, hoofdman van het moedergilde uit Nistelrode. Deze laatste ging vooral in op de goede samenwerking in de eerste vijf jaren toen ons gilde onderdak kreeg in Nistelrode. Als afsluiting van het officiële deel ging de drinkhoorn rond. Hierna volgde een gemoedelijk samenzijn met veel oude bekenden. Doorlopend was er reportage van foto’s uit de afgelopen 25 jaar. Verder ook een tentoonstelling van onze belangrijkste zilverschat en gildeattributen.

  Later op de middag was er nog een demonstratie van handboogschieten en een optreden van het koor Ons Genoegen uit de wijk Ruwaard. Tegen de avond kon deze feestelijke dag met een voldaan gevoel worden afgesloten.

 • Pauselijke onderscheiding voor Henk Peters

  Het 100-jarig bestaan van het Karmel Pastoraat in Oss werd op 4 juni met een jubileumviering herdacht. Uit handen van bisschop Gerard de Korte ontving gildelid Henk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Henk was jarenlang kartrekker van het kritische katholieke blad De Roerom. Verder is hij nog steeds erg actief op maatschappelijk gebied, vooral voor mensen met een kleine beurs, zoals voor De Wereldwinkel, Voedselbank en Stichting Leergeld.