Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Titus Brandsma, stadsheilige Oss, 31 juli

  Op 31 juli werd Titus Brandsma Carmeliet (1881-1942) op feestelijke wijze benoemd tot stadsheilige van Oss.  Titus heeft een groot deel van zijn leven in Megen en Oss gewoond, gestudeerd en gewerkt. Hij heeft zich ingespannen voor de ontwikkeling van de Osse gemeenschap. Hij was actief als hoofredacteur van dagblad “De Stad Oss”, medeoprichter van de bibliotheek en grondlegger van het middelbare onderwijs in Oss. Daarom werd hij in 2015 benoemd tot ereburger van de gemeente Oss. Op 15 mei van dit jaar is Titus Brandsma door de paus heilig verklaard. Op verzoek van beide pastoors en met instemming van het gemeentebestuur is hij nu ook benoemd tot stadsheilige.
  De feestelijke H. Mis werd gehouden met bisschop Gerard de Korte en pastoor Tom Buitendijk als voorgangers. Diverse genodigden waren aanwezig en de zang werd verzorgd door een groot projectkoor en een groep cantors. Ook het gilde luisterde de dienst op, heel fijn om in zo’n volle kerk te mogen optreden.

  Na de H. Mis werd op het kerkplein de gebruikelijke vendelgroet gebracht voor de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Vendelier Ad Ketels begeleid door Grietje van Schijndel en Hans Pennings tamboers konden een talrijk publiek laten genieten van een mooie afsluiting van de viering.

 • Jeu de boules toernooi en zomerbarbeque, 24 juli

  Dit jaar werd de zomerbarbeque gecombineerd met een eigen jeu de boules toernooi. Uitgenodigd waren de leden en enkele oudleden en vrienden.
  Ondaks het warme weer waren er toch twaalf spelers voor het jeu de boules en  die hadden er zin in. Gespeeld werd met drietallen en elk drietal speelde drie wedstrijden telkens tegen een ander team. Vanwege de warmte werd er in rustig tempo gespeeld met enkele pauzes.  De verhoudingen waren redelijk verdeeld want na twee ronden had elk team een wedstrijd gewonnen. In de derde en laatste ronde werd het team van Chérie, Jan en Petra winnaar en ontvingen ze daarvoor een prijs.

  Tegen de avondwerd de barbeque ontstoken en breidde de groep eters zich uit tot een kleine dertig.

   

  Vanwege de felle zon werd nog een stuk terras in de schaduw van het gildehuis vrijgemaakt, want in de zon was het toch te warm geworden. Met de nodige drank kon ieder het goed volhouden en werd nog genoten van een zeldzaam mooie zomeravond.

 • 800 jaar Sint Jan, 26 juni

  250 gildebroeders en -zusters van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden verzamelden zich voor 10.00 uur op de Parade voor de Eucharistieviering, t.g.v. het 800 jarige bestaan van de kathedrale basiliek. Deze kerk wordt door veel gilden in de meimaand bezocht en jaarlijks begint de Federatiedag ook hier met een H. Mis.
  Na de dienst werd door een groep vendeliers een vendelgroet gebracht, daarbij begeleid door tamboers en bazuinblazers. In de Openbare Bibliotheek was er daarna nog het glas geheven op een goede toekomst voor de kathedraal en de gilden. Ons gilde was vertegenwoordigd door Riky en Guus de Jong.

 • Jeu de boules wedstrijden Hoge Schutsgilden

  De eerste van de vier jeu de boules wedstrijden voor de gilden van Hoge Schuts was op dinsdag  24 mei in Heeswijk.  In totaal werd er met acht teams gespeeld. Na enkele flinke  regenbuien vooraf bleef het tijdens de wedstrijden droog en werd het een mooie zonnige zomeravond. In een plezierige gemoedelijke sfeer werden de wedstrijden gespeeld. Bij de prijsuitreiking gingen de prijzen resp. naar de teams van de gilden uit Dinther, Erp en weer Dinther.
  Aan de derde wedstrijd in Rosmalen deden we met één triplet mee. Met ideaal zomers weer in een gezellige ontspannen sfeer werden de drie wedstrijden gespeeld. Het team bestaande uit Chérie Peters en Riky en Guus de Jong had het moeilijk ondanks de goede inzet. Alle punten gingen naar onze tegenstanders. Teams uit Rosmalen en Heeswijk wisten de prijzen te veroveren.

 • Meimaandviering Den Bosch, 8 mei

  De meimaandviering in de St. Jan in den Bosch was voor ons gilde op zondag 8 mei. Samen met het Sint Jorisgilde Geffen werd de H. Mis van 12.00 uur opgeluisterd. Na de mis waren we uitgenodigd op een ontvangst in Geffen. Naast koffie en thee waren er ook broodjes, dus het werd een complete lunch, die zeer in de smaak viel gezien het tijdstip van de dag. Dank je wel gildebroeders en -zusters van Sint Joris.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Evenals in de jaren voor de coronapandemie werd de Dodenherdenking op 4 mei gehouden bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Het gilde versterkt met gildebroeders uit Huisseling, de Stadsharmonie KVA en enkele solisten luisterden de druk bezochte herdenking op. Om 19.10 uur was de binnenkomst van het gilde. Er waren diverse toespraken, waaronder de gastspreker bisschop de Korte. Verder de locoburgemeester Thijs van Kessel, de jeugdburgemeester, de voorzitter van de jongerenraad, het COC, hr. van Oss namens het comité dat de struikelstenen heeft verzorgd. Enkele minuten voor 20.00 werd door Denise van den Hurk onder trombegeleiding de vendelgroet gebracht. Daarna volgde de Taptoe en de 2 minuten stilte. Na afsluiting van de vendelgroet werd het Wilhelmus gezongen. Kransen werden er gelegd  door diverse Oss groeperingen uit de politiek, verenigingen en particulieren. Na de kransleggingen werd de bijeenkomst afgesloten met een uitnodiging voor een kop koffie voor alle aanwezigen.