Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom bij het schuttersgilde van de stad Oss

 • Viering Sint Sebastiaandag

  De viering van de naamdag Sint Sebastiaan is zondag 19 januari. Dat is een historisch gebruik dat we als Sint Sebastiaangilde in stand willen houden.
  De dag begint met een viering om 10.30 uur in de Heilig Hartkerk aan de Kromstraat. Wij nodigen iedereen uit daarbij aanwezig te zijn. In gildetenue en met vaandel en trom wordt de viering opgeluisterd door de gildebroeders en -zusters van ons gilde.

  Na de viering gaan de gildeleden naar het gildehuis aan de Huizenbeemdweg 11 waar de viering in besloten kring vervolgt wordt met een ontvangst en het teermaal. Het teermaal voor alle leden, vrienden en partners is ook vanuit onze traditie een warme maaltijd bereid door gildeleden.

 • Gildeavond wordt verzet.

  Als vervolg op de discussie op de laatst gehouden ledenvergadering is onderzocht welke avond het meest geschikt zou zijn voor de gildebijeenkomst. Een meerderheid heeft de voorkeur uitgesproken voor de woensdag. Deze verandering geldt vanaf het komende zomerseizoen, dat begint in april.

 • Beste wensen

   

   

   

   

   

   

  De leden van het gilde wensen  iedereen fijne en gezellige Kerstdagen en een goede gezondheid in 2020.

 • Nieuwe pijlenvanger

  Op zondag 10 november is de eerste van drie pijlenvangers in gebruik genomen. Was de vorige vanger erg zwaar, deze is aanmerkelijk lichter zodat het plaatsen op de schutsboom veel gemakkelijker gaat. De schutters Ad, Guus en Hans hebben elk een serie van vijftien geschoten. Op een enkele afzwaaier na kwam de pijl steeds goed terecht. Waarom er een achter het hek belandde vraagt toch wat aandacht. De klus is dus nog niet helemaal af.

 • Oktoberfest

  Zaterdag 26 oktober werd voor de eerste keer in Oss een Oktoberfest gehouden onder de vlag van Stichting Carnaval Oss. In een grote volle tent voor het TOP stadion wachtte tegen zes uur de bezoekers op de opening. Onder begeleiding van vliegende vendels en slaande trommen van het gilde werd symbolisch een klein vaatje bier in optocht naar binnen gebracht. Op het podium stond een heel groot vat klaar dat onder tromgeroffel en luid applaus werd aangeslagen. Het feest kon beginnen en voor het gilde was er drinkgeld voor de gildekas.

 • Notenboom voor het gilde

  Afgelopen zondag, 20 oktober, heeft onze beschermvrouw, mevr. Aleida van den Heuvel, een notenboom geschonken aan het gilde. Het is haar bijdrage aan de verdere inrichting van het terrein. De boom is nog bescheiden van formaat maar belooft, na wat jaren goede verzorging, flink uit te groeien. Aleida sprak bij het planten de wens uit dat hij op warme dagen voor de nodige schaduw gaat zorgen om in te vertoeven. Als notenboom moet hij ook de muggen wat op afstand gaan houden. Wanneer er ook noten aan komen is nog de vraag, afwachten dus en intussen de boom goed verzorgen.