Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom op de website van het Sint Sebastiaangilde Oss

 • Kringdag Maasland, Nuland 21 mei 2023

  Op 21 mei was er na drie jaren uitstel vanwege de coronabeperkingen weer een Kringdag van Gildenkring Maasland. De organisatie was in goede handen van het gilde Sint Antonius Abt in Nuland. Ruim veertig gilde zorgden voor een goedgevulde kerk bij de Gildemis en een mooie niet te lange optocht door het dorp. Ons gilde was goed vertegenwoordigd met veertien leden waarvan voor velen het de eerste keer was.

  Deelname was er aan geweer- en handboogschieten en jeu de boules zonder echter in de prijzen te vallen. Door Wilke en deels ook door Hans werd assistentie verleend op het secretariaat. Ook hadden we een inzending op de kleine tentoonstelling van gildeattributen, door Hans verzorgd. Deze laatste activiteit leverde nog een zilverprijs op en wel de publieksprijs voor de mooiste algehele presentatie. De uitleg die daar vooral door Riky werd gegeven werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. Mede door het prachtige weer kunnen we terug zien op een mooie en geslaagde gildedag.

 • Open Dag Handboogschieten, 2e Pinksterdag, 29 mei

  Als afsluiting van onze kennismakingperiode met het handboogschieten houden we een Open Dag.
  Voor wie nog geen ervaring heeft met handboogschieten is er gelegenheid om dat onder begeleiding uit te proberen. Verder worden er ook wedstrijden gehouden.

   

  Proefschieten vanaf: 12.00 uur.
  Aanvang wedstrijden: 13.00 uur.

  Er wordt op twee afstanden geschoten, 10 meter en 18 meter.
  De 10 meter is voor beginners en jeugd, de 18 meter is voor meer gevorderden.
  Materialen: boog, pijlen en persoonlijke bescherming zijn aanwezig.
  De deelname is gratis. Voor de beste schutter op elke afstand is een prijs beschikbaar.
  Locatie: Huizenbeemdweg 11, Oss, 5345HL.
  Inschrijven:  via info@sintsebastiaangildeoss.nl of op 29 mei vanaf 12.00 uur ter plaatse.

 • Koninklijke onderscheiding Hoofdman

  Op 26 april, de dag van de Lintjesregen, heeft onze ook Hoofdman Hans Pennings een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is lid geworden van de orde van Oranje-Nassau. Samen met 13 andere gedecoreerden uit de gemeente Oss ontving hij de versierselen uit de handen van burgemeester Wobine Buijs in het gemeentehuis. Hans kreeg de onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren gedaan heeft. Dat is vooral op archeologische en geschiedkundig gebied in diverse werkgroepen met ook enkele publikaties over Oss. Darnaast ook bestuurder bij de heemkunde en acoliet en zanger bij de Grote Kerk. In ons gilde is hij al jarenlang Hoofdman en in gildekring Maasland lid van de SAT-commissie, die zich vooral bezig houdt met de advisering van de organisatie van gildedagen.
  ’s Avonds in het gildehuis werd met gebak en een drankje het heugelijke feit gevierd.

   

 • Een bijzondere Sint Jorisdag, 24 april

  Het was een heel bijzondere Sint Jorisdag dit jaar. Vanwege de installatie van Jos van Schijndel als nieuwe gildekoning was het gilde al vroeg in Schaijk om hem op te halen voor de gildemis. Daar stond de koffie al klaar met het traditionele brandewijntje met suiker. Ook een lekker worstenbroodje ontbrak niet. Voor de rit naar Oss stond er voor Jos een versierde mini klaar.

   

  De gildemis was om 10.00 uur in de Grote Kerk met voorganger Willem Renders gildeheer.  Tijdens de dienst werd allereerst het nieuwe vaandel ingezegend, geschonken door een gildelid. Vervolgens werd de nieuwe koning geïnstalleerd volgens de traditionele ceremoniën. Daarna werden, zeer uniek, zes gildeleden gelijktijdig geïnstalleerd. De meeste waren al wel enige tijd lid maar vanwege omstandigheden was de installatie uitgesteld. Mede door mooie zang van het koor Les Chanteurs de Saint Gérard werd het een indrukwekkende en zeer feestelijke viering.
  Na de gildemis werd het feest voortgezet in het gildehuis met een ontvangst voor de leden met huisgenoten en ook genodigden. Er was taart met koffie en een geestrijkdrankje namens de feestelingen. De nieuwe gildeleden kregen een lieveheersbeestje uitgereikt als symbool van de actie tegen zinloos geweld. Daarna ging als afsluiting van het ceremoniële deel de drinkhoorn rond met bier voor de nieuwe koning en de nieuw geïnstalleerde leden.
  Het teermaal dat daarop volgde was een mooie afsluiting van het feest. Een koffietafel, door Jos uitgebreid met soep en een pasteitje.  Veel dank was er voor al diegenen die bijgedragen hadden aan het slagen van deze feestelijke onvergetelijke dag.

 • Jos van Schijndel weer koning

  Op zondag 16 april was het wederom het tweejaarlijkse koningschieten. De vogel was dit keer in regenboogkleuren. Na het ceremoniële “vrijen” van de boom waren er twee “herenscheuten”. De eerste was van wethouder Thijs van Kessel namens B&W en de tweede van gildeheer Willem Renders. Het derde voorschot was van de oude koning Hans Pennings.  Daarna gingen zes schutters de strijd aan. Wegens defect van de te gebruiken boog moest een reserveboog ingezet worden die echter niet afgesteld was. Het gevolg was dat in de eerste twee ronden vogel nauwelijks geraakt werd. Gelukkig kon de boog snel bijgesteld worden zodat er daarna weer “normaal” geschoten werd. In twee uur tijd werden er 128 schoten gelost waarvan het laatste schot van Jos van Schijndel de vogel deed vallen. Hiermede werd hij, na zijn eerste koningschap in 2001, nogmaals koning. De vendelhulde werd gebracht door Marjo Groenen, die sinds kort als vendelier in opleiding is. De buitentemperatuur was inmiddels zover gezakt dat ieder vlug naar binnen ging om de nieuwe koning te vieren. De officiële installatie is op 23 april, tijdens de viering van Sint Jorisdag.

   

 • 25 jaar Sint Sebastiaangilde

  Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd.

  Dat wordt gevierd met verschillende evenementen. Als eerste een open dag handboogschieten op 29 mei, 2e Pinksterdag. De officiële viering is op zondag 18 juni met een viering in de Grote Kerk en een receptie voor genodigden. Verder een tentoonstelling met gildezilver en een demonstratie handboogschieten. In het najaar volgt dan nog een viering van een aantal jubilarissen.