Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom bij het schuttersgilde van de stad Oss

 • Gemeentekoning Oss 2018

  Het jaarlijkse Gemeentekoningschieten van de Osse gilden werd gehouden  op 10 juni in Huisseling bij het Sint lambertusgilde. Burgemeester Wobine Buis opende met een goed schot de wedstrijd. Er deden 34 schutters aan mee. De vogel bleek echter te sterk voor de lichte boog, zodat een zwaardere boog ingezet moest worden. Deze raakte echter na enige tijd defect, maar de vogel was toe al zeer verzwakt. Uiteindelijk was het Tom Neve van het Huisselings gilde die de vogel naar beneden haalde.

 • Open dag

  Op 22 april konden buurtbewoners en andere belangstellenden een kijkje nemen op onze gildelocatie. In de gildekamer was een fotopresentatie en een kleine expositie van gildeattributen. Bovendien werd daar koffie en thee geschonken voor de  bezoekers. Op het buitenterrein werd de middag geopend met een kanonschot, afgevuurd door het Osse 2e kamerlid René Peters. Men kon jeu-de-boules spelen en met kruisboogschieten kennis maken. Als bijzondere activiteit was er een goed bezochte demonstratie handboogschieten met veel gelegenheid om ook zelf te schieten. Het gilde kon veel belangstellenden verwelkomen op deze fraaie zondagmiddag. Ook enkele bezoekers  melde zich aan als belangstellende voor gildeactiviteiten.

 • Het gilde in de 2e kamer

  Op 10 april bracht een groep gildeleden uit Oss en Geffen een bezoek aan de 2e Kamer. Kamerlid René Peters had hen daarvoor uitgenodigd. De Osse bezoekers in hun gildetenue trokken flink wat bekijks op het Binnenhof. Ze lieten zich uitgebreid informeren over de gang van zaken in het parlement en hoorden ook hoe het er achter de schermen in het gebouw aan toe kan gaan. Er gebeurd heel wat meer dan we via TV zien krijgen. Natuurlijk moest een foto het bezoek vastleggen.

 • Opening gildehuis

  Met het afvuren van een kanonschot door wethouder Frank den Brok werd op 11 november j.l. het nieuwe onderkomen van het Osse gilde geopend. Na twaalf jaar tijdelijk verblijf aan de Spitsbergerweg en negen jaar intensief overleg met de gemeente heeft het gilde een nieuwe stek gevonden in wijkpark de Strepen. Aan de rand van het park is met medewerking van de gemeente een uit units bestaand gebouw neergezet. Hoofdman Hans Pennings lichtte in zijn welkomswoordje toe dat de opening vervroegd werd om zeker te zijn dat de wethouder den Brok de opening kon verrichten.
  Het gebouw is klaar, jeu de boules banen zijn aangelegd en drie bomen voor het kruisboogschieten zijn geplaatst. Vanwege de naderende winter is de verdere inrichting van het terrein (egaliseren en gras zaaien) uitgesteld tot na de winter. Kapelaan Willem Renders verrichtte de inzegening. Beschermvrouw Aleida van den Heuvel wenste het gilde ook een goede toekomst toe met het nieuwe gildehuis. Een grote groep genodigden, waaronder veel vertegenwoordigers van de andere gilden uit Oss en van de Hoge Schuts alsmede vrijwilligers en vrienden toonden hun belangstelling. De bedoeling is om voor buurtbewoners en andere belangstellenden in het voorjaar op Sint Jorisdag een open dag te organiseren.

  Foto’s van deze middag zijn te zien via het tabblad foto’s in de linkerkolom van het Hoofdmenu op het openingsscherm.

   

 • Feestweek Ministerhof, Ruwaard

  De feestweek van verzorgings- centrum de Ministerhof in de Ruwaard te Oss werd op 18 september geopend met de komst van ‘prinses Beatrix’. Zij werd ontvangen door de bewoners en het gilde. Na een toespraak van de ‘prinses’ was de openingsdaad het kanon afschieten, zie de foto. In de feesttent werd daarna nog een koffie gedronken onder begeleiding van vrolijke feestmuziek.

   

   

   

   

 • Landjuweel Soest

   

  Op 3 september, de laatste dag van het Soester Landjuweel, werd voor de Brabantse gilden een Brabants Landjuweel georganiseerd dat stond onder auspiciën van de NBFS. Voor ruim 120 gilden werd een groots  feest georganiseerd dat in alle opzichten succesvol was.
  De dag was voor ons heel succesvol wat de wedstrijdresultaten betreft. Denise van den Hurk werd winnaar in de jeugdklasse kruisboog op wip.   De tamboergroep met Grietje van Schijndel, Denise en Mariska van den Hurk en Hans Pennings behaalde een eerste prijs bij het groepstrommen klasse C. Tenslotte werden de leden van het jeu de boulesteam met Jos van Schijndel, Nol van Vliet en Guus de Jong met de tweede prijs Heerboeren van Soest.