Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • 20 september , jeu de boules toernooi

  Als afsluiting van het speelseizoen is is er op zondagmiddag 20 september een toernooidag voor alle gildeleden, vrienden en belangstellenden op ons gildeterrein. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden uiterlijk 18 september bij Guus de Jong: 0412-646380 of guusdjong@home.nl. Voor meer details zie de agenda.

 • Vendelhulde Osse neomist Gauthier de Bekker

   

  Op 25 juli j.l. is de oud-Ossenaar Gauthier de Bekker tot priester door aartsbischop Eijk in de kathedrale kerk van Utrecht.  Daar is hij werkzaam in de parochies van Deventer en Raalte. Vanwege zijn Osse roots droeg Gauthier zijn eerste heilige Mis op 9 augustus op in de Sint Jozefkerk alhier. Naar de oude gildetraditie bracht het Sint Sebastiaangilde hem na de mis een vendelhulde.  Onder tropische omstandigheden draaide Ad onverstoord zijn ronde voor een talrijk publiek; hij werd daarbij begeleid door de tamboers Grietje en Hans. Na afloop was er een dankwoordje van Gauthier voor het onverwachte eerbetoon. Met een passend drankje werd het optreden besloten. Dit was het eerste gildeoptreden na maandenlange coronabeperkingen.

 • Ad Ketels 50 jaar gildebroeder

  Op 29 juni j.l. was het 50 jaar gelden dat onze gildebroeder Ad Ketels lid werd van het Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel. Dit jubileum van 50 jaar gildebroeder zal in verband met de geldende beperkingen vanwege het coronavirus op een later tijdstip gevierd worden. Niettemin is er toch aandacht aan besteed door een bezoek van het gilde ’s avonds bij Ad aan huis. Kleindochter Denise verraste Ad met een uitgebreide vendelhulde, daarbij begeleid door tamboer Hans Pennings.  Voor zijn vrouw Gini was er een mooie bos bloemen.

 • 1 Juli, gildehuis weer open

  Met ingang van 1 juli is het gildehuis weer open voor onze vaste activiteiten. Dat is ’s zomers het jeu de boules, voor leden en huisgenoten. Wel gelden daarbij de gebruikelijke regels, met vooral de beperking van 1,5 m afstand houden, ook op het buitenterrein. De bar is ook weer normaal open.

 • Overlijden gildebroeder Frans van Roessel

  In de leeftijd van 92 jaar is op 30 maart onze zeer gewaardeerde gildebroeder Frans van Roessel overleden. Velen hebben Frans meegemaakt als oud-docent tekenen op het Maaslandcollege. Binnen het gilde hebben wij hem vanaf de heroprichting in 1998 ervaren als betrokken medebroeder met steeds een positieve instelling, ook na het overlijden van zijn vrouw Nel. Schilderen was zijn grote passie, daarvan getuigd het fraaie gildestuk dat het gildelokaal sinds 2000 siert. Als schutter binnen het gilde was hij succesvol door in 2008 Gemeentekoning te worden. Ook was hij tot op hoge leeftijd een vaardig jeu-de-bouler. Wij verliezen in hem een fijne gildebroeder. De crematie heeft in inmiddels besloten kring plaats gevonden. In een later stadium zal hij nog herdacht worden.

 • Overlijden gildebroeder Mari van Lieverloo

  Op donderdag 12 maart is onze gildebroeder Mari van Lieverloo, op 71-jarige leeftijd, onverwacht overleden.  Ondanks zijn zwakke gezondheid van de laatste jaren is hij het gilde trouw gebleven en bezocht nog zoveel mogelijk de bijeenkomsten. Mari maakte van 2010 tot 2019 deel uit van de overheid. Hij was een van de kartrekkers van het jeu de boules en maakte jarenlang deel uit van de commissie lief en leed. Ook het beheer van de gildeaccomodatie had zijn bijzondere aandacht.  Met hem  verliezen wij een heel betrokken gildelid zonder veel woorden maar wel met veel zorg en toewijding voor de medemens.

  In besloten kring is op donderdag 19 maart in het crematorium in Rosmalen afscheid van hem genomen. Het gilde heeft hem daar uitgevendeld.