Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Gilde in de prijzen

  Bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan hield het gilde Sint Catharina en Sint Joris uit Rosmalen op 12 september een kleine gildendag. Uigenodigd waren de gilden van Hoge Schuts en de Oude Schuts uit Den Bosch. De gildenmis was in de Sint Lambertuskerk en de ontvangst op het gildeterrein aan de Empelseweg. Na een welkomswoord van hoofman Francois van Hirtum, volgde nog diverse toespraken van o.a. burgemeester J. Mikkers, de huldiging van enkele jubilarissen en de aanbieding van een nieuw standaardvaandel. ’s Middags was het geweerschieten voor de Dagkoning en Dagkeizer en verder ook voor jongere en oudere gildeleden. Behalve onze koning Hans deden ook Ad en Denise aan het schieten mee, echter zonder in de prijzen te vallen.

  Aan het jeu de boules deden drie leden mee: Riky, Theo en Guus. Er waren zes tripletten via loting vastgesteld.  Het triplet met Guus won de eerste prijs, een herinneringsbeker. Het triplet met Theo behaalde de derde prijs, ook beker maar iets kleiner.

   

   

  Als afsluiting ontvingen alle deelnemende gilde nog een zilveren herinnerings-schildje. Het was een mooie gezellige dag met prima weer voor een evenement dat meer belangstelling had verdiend.

   

 • Hans Pennings weer gildekoning

  Het tweejaarlijkse koningschieten was uitgesteld vanwege de Covid-19 regelgeving uitgesteld tot zondag 5 september. Het bleek een prachtige zonninge dag te zijn. Na het “vrijen “van de boom waren er voorschoten van gildeheer Willem Renders en de oud-koning Erwin de Vries. Vier schutters gingen met elkaar in de strijd om de vogel er af te schieten.

  Na twee en en half uur lukte het Hans Pennings om voor de vierde keer het koningschap te behalen. Het was zeker geen zacht eitje want de andere drie schutters gingen er ook vol tegenaan. Dat blijkt wel uit het feit dat er slechts vijf  schoten gemist werden van de honderdvijfendertig die afgeschoten werden met de kruisboog.
  Andere jaren was de installatie van de koning in de gildemis op de viering van Sint Joris. Nu waren de ceremonisch allemaal op eigen terrein en dat ging ook prima. Na de nodige heildronken op de nieuwe koning was er een  heerlijk buffet voor de leden waar ieder van genoten heeft. Dit eerste gildeevenement na de lange ‘lock down’ periode was zeer geslaagd

   

 • Start gildeactiviteiten

   

  Eind mei zijn de eerste gildeactiviteiten weer begonnen. Er is gelegenheid voor jeu de boules met de geldende beperkingen voor buitensport. Verder wordt er nog gewerkt aan de kruisboogbomen om deze weer gebruiksklaar te maken. Het clubhuis is open, maar met onderlinge afstand van 1.5m.

  Dus leden, vrienden, huisgenoten en andere belangstellenden zijn voor een gezellige partij jeu de boules weer van harte welkom elke woensdagavond om 19.00 uur, Huizenbeemdweg 11.

 • Sint Joris viering, 25 april

  Op zondag 25 april zou de viering van Sint Jorisdag zijn. Door de coronabeperkingen werd het een bescheiden viering. Er werd alleen een gildeviering gehouden in de Heilig Hartkerk. Een mooi aantal van de leden was daarbij aanwezig. Na de dienst waren er geen verdere activiteiten. gepland. Ook de vendelhulde na afloop moest achterwege blijven. Maar het was in elk geval goed elkaar weer te kunnen zien en te spreken, na zo’n lange tijd.

 • 2020

 • Jeu de boules toernooi, 20 september

  Op 20 september 2020 werd het eerste interne jeu de boules toernooi gehouden. Uiteraard onder handhaving van de 1,5 afstand. Er werden drie wedstrijden gespeeld door vier tripletten. Het spelniveau van de teams was aardig gelijk zodat het slot van diverse rondes heel spannend werd. Nipte winnaar werd het team van Nelly van Lieverloo, Cherie Peters en Theo Pouwels. Voor ieder van hen was er een prijs beschikbaar. Mede door de ideale zomerse weersomstandigheden werd het een heel gezellige middag die zeker naar meer smaakte. Voor de volledige uitslag zie onder Ledenmenu.