Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Sinterklaas op bezoek aan huis in Oss

  Bezorg uw kinderen/kleinkinderen een onvergetelijke dag! Nu de Covid-19 pandemie bedaard is en bijna alle beperkingen opgeheven zijn kan Sinterklaas weer op huisbezoek gaan. Hij komt op 27 en 28 november en 3,4 en 5 december in de regio Oss. Hij wordt dan vergezeld van enkele Pieten.  Voor verdere inlichtingen klik hier en voor het maken van afspraken is zijn Regelpiet te bereiken onder nr: 06-30818464.

 • Herdenking Frans van Roessel

  Vanwege de coronabeperkingen was vorig jaar bij de  afscheidsdienst van gildelid Frans van Roessel alleen de naaste familie aanwezig zijn. Daarom werd op zaterdag 23 oktober j.l. een uitgestelde afscheidsdienst gehouden op de Natuurbegraafplaats in Schaik. Onder de vele aanwezigen was ook een delegatie van het gilde. De familie had besloten om de asresten van Frans samen met die van zijn al eerder overleden vrouw Nel in een urn samen te voegen en die te begraven. Zo zouden ze toch weer samen zijn.
  Na de bijeenkomst werd Frans uitgevendeld met het vaandel. Het gilde begeleidde vervolgens de familie  naar de begraafplaats van de urn in het bos, met tamboer, vaandel en vendel.

 • Rabo Clubsupport 2021

  De Clubsupport actie van de Rabobank is weer begonnen. Het gilde is één van de doelen van de Rabobank Oss Bernheze en omstreken. In tegenstelling met andere jaren heeft ieder lid van de bank slechts drie stemmen beschikbaar. U kunt ons steunen door een stem aan het gilde te geven, het Sint Sebastiaangilde. Het stemmen kan na inloggen op de website of via de app. van de Rabobank en wel in de periode van 4 t/m 25 oktober. In de eerste helft van november horen dan alle clubs welke fianciële ondersteuning ze krijgen. U stemt toch ook op het gilde?

 • Ad Ketels 50 jaar gildebroeder

   

  Gildeboeder Ad Ketels is al meer dan 51 jaar gildebroeder. I.v.m. coronabeperkingen werd dit jubileum op 26 september gevierd, meer dan een jaar na datum. Ad is begonnen bij het Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel waar hij o.a. aktief was als vendelier en schutter. In 2015 kwam hij over naar ons gilde waar hij zijn aktiviteiten voortzette. Wij hebben hem leren kennen als een gedreven persoon met een groot hart voor het gilde. Naast zijn activiteit als vendelier en schutter is hij ook een enthousiast jeu de bouler en klusjesman. Kortom een zeer gewaardeerd gildelid.

  Op zondagmiddag 26 september werd hij door het gilde in het zonnetje gezet met een receptie in aanwezigheid van zijn vrouw Gini, zijn kinderen en kleinkinderen, vrienden en collega schutters van andere gilden. Ad ontving vanwege zijn jubileum de zilveren kringonderscheiding van gildenkring Maasland met de daarbij behorende oorkonde. De tientallen aanwezigen konden lang genieten van het prachtige weer en de drankjes en hapjes.  Ad kan terug zien op een geslaagd feest.

   

 • 100 jaar H.Hartkerk

  De H. Hartkerk aan de Kromstraat in Oss bestaat dit jaar 100 jaar. In de week van 19 september werd dit gevierd met een feestweek met tal van activiteiten. In deze kerk worden ook onze gildemissen gehouden en ook het gilde werd uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het jubileumfeest. Als afsluiting van de feestweek was er op zondag 26 september een plechtige H. Mis met bisschop G. de Korte als voorganger. Het gilde luisterde deze dienst op. Afsluitend was er op het kerkplein de vendelgroet door Ad Ketels en zijn kleindochter Denise.

  Daarnaast was er een bijdrage aan de tentoonstelling van kunstobjecten van parochieanen. De koningsstaf destijds gemaakt door  Juul van de Kolk werd daarvoor ingebracht. Rondom deze staf werden nog andere gildeattributen getoond die het gilde gebruikt als het naar buiten optreed.

   

 • Gilde in de prijzen

  Bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan hield het gilde Sint Catharina en Sint Joris uit Rosmalen op 12 september een kleine gildendag. Uigenodigd waren de gilden van Hoge Schuts en de Oude Schuts uit Den Bosch. De gildenmis was in de Sint Lambertuskerk en de ontvangst op het gildeterrein aan de Empelseweg. Na een welkomswoord van hoofman Francois van Hirtum, volgde nog diverse toespraken van o.a. burgemeester J. Mikkers, de huldiging van enkele jubilarissen en de aanbieding van een nieuw standaardvaandel. ’s Middags was het geweerschieten voor de Dagkoning en Dagkeizer en verder ook voor jongere en oudere gildeleden. Behalve onze koning Hans deden ook Ad en Denise aan het schieten mee, echter zonder in de prijzen te vallen.

  Aan het jeu de boules deden drie leden mee: Riky, Theo en Guus. Er waren zes tripletten via loting vastgesteld.  Het triplet met Guus won de eerste prijs, een herinneringsbeker. Het triplet met Theo behaalde de derde prijs, ook beker maar iets kleiner.

   

   

  Als afsluiting ontvingen alle deelnemende gilde nog een zilveren herinnerings-schildje. Het was een mooie gezellige dag met prima weer voor een evenement dat meer belangstelling had verdiend.