Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Het schuttersgilde van de stad Oss

 • Gilde en virus

  Ook het gilde houdt zich aan de beperkende maatregelen vanwege de corona-pandemie. Dat betekent voorlopig geen activiteiten. Erg jammer maar als iedereen zich houdt aan de regels hebben we het snelst de situatie weer onder controle.

 • Overlijden gildebroeder Frans van Roessel

  In de leeftijd van 92 jaar is op 30 maart onze zeer gewaardeerde gildebroeder Frans van Roessel overleden. Velen hebben Frans meegemaakt als oud-docent tekenen op het Maaslandcollege. Binnen het gilde hebben wij hem vanaf de heroprichting in 1998 ervaren als betrokken medebroeder met steeds een positieve instelling, ook na het overlijden van zijn vrouw Nel. Schilderen was zijn grote passie, daarvan getuigd het fraaie gildestuk dat het gildelokaal sinds 2000 siert. Als schutter binnen het gilde was hij succesvol door in 2008 Gemeentekoning te worden. Ook was hij tot op hoge leeftijd een vaardig jeu-de-bouler. Wij verliezen in hem een fijne gildebroeder. De crematie heeft in inmiddels besloten kring plaats gevonden. In een later stadium zal hij nog herdacht worden.

 • Overlijden gildebroeder Mari van Lieverloo

  Op donderdag 12 maart is onze gildebroeder Mari van Lieverloo, op 71-jarige leeftijd, onverwacht overleden.  Ondanks zijn zwakke gezondheid van de laatste jaren is hij het gilde trouw gebleven en bezocht nog zoveel mogelijk de bijeenkomsten. Mari maakte van 2010 tot 2019 deel uit van de overheid. Hij was een van de kartrekkers van het jeu de boules en maakte jarenlang deel uit van de commissie lief en leed. Ook het beheer van de gildeaccomodatie had zijn bijzondere aandacht.  Met hem  verliezen wij een heel betrokken gildelid zonder veel woorden maar wel met veel zorg en toewijding voor de medemens.

  In besloten kring is op donderdag 19 maart in het crematorium in Rosmalen afscheid van hem genomen. Het gilde heeft hem daar uitgevendeld.

 • Coronavirus

  In verband met het heersende Coranavirus zijn alle gildeactiviteiten in het gildehuis afgelast.
  Naar verwachting zal dat geruime tijd gaan duren. Wij houden u op de hoogte wanneer we weer open gaan.
  Ook de Algemene Ledenvergadering van 24 maart gaat dus niet door.

 • 23 Februari, Carnavalsoptocht Oss, Afgelast

  In verband met de slechte weersverwachtingen gaat de grote Carnavalsoptocht op zondag 23 februari niet door.

   

   

   

 • Viering Sint Sebastiaandag

  Op zondag 19 januari startten wij de Sint Sebastiaandag met een viering om 10.30 uur in de Heilig Hartkerk te Oss. De viering met als thema “Ik heb het zelf gezien” werd verzorgd door voorganger kapelaan W. Renders. Na de dienst was er een vendelhulde gebracht door Ad Ketels met trombegeleiding door Grietje.

  Vervolgens ging een grote afvaardiging van ons gilde naar Geffen om daar de nieuwe huisvesting te bezichtigen.Ondertussen bereidde Jos de stamppotten voor zodat wij na terugkomst uit Geffen het teermaal konden nuttigen. Een aantal van onze trouwe vrienden  schoven mee aan. Wij kijken terug op een geslaagde naamdag van Sint Sebastiaan. Bedankt Jos en Grietje voor het bereiden van de teermaaltijd.

  Voor meer foto’s klik hier